​Koordinacijski sastanak zemalja koje su Mediteransku prehranu upisale na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva

​Koordinacijski sastanak zemalja koje su Mediteransku prehranu upisale na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva


Republika Hrvatska potvrđena je kao koordinator i zemlja domaćin održavanja koordinacijskog sastanka na temu mediteranske prehrane 2018. godine te će se 8. koordinacijski sastanak za zaštitu i promociju Mediteranske prehrane, kulturnog dobra zemalja Grčke, Italije, Maroka i Španjolske koje je upisano na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva (u prosincu 2013. godine upis je proširen s pristupom Hrvatske, Cipra i Portugala), održati u Starome Gradu na otoku Hvaru u lipnju 2018. godine.

Sastanci se održavaju svake godine u jednoj od zemalja upisnica Mediteranske prehrane na Reprezentativnu listu, te je do sada svaki sastanak rezultirao dogovorom oko zajedničkih projekata dokumentiranja i promocije pojedinih aspekata zaštićenoga dobra u sljedeće dvije godine.