​Lapis Albus – blago riznice franjevačkog samostana na Visovcu (20. prosinca 2018.)

​Lapis Albus – blago riznice franjevačkog samostana na Visovcu (20. prosinca 2018.)


Muzej za umjetnost i obrt
Zagreb

Muzej za umjetnost i obrt, kao središnja nacionalna i matična ustanova, uključio se u program Ministarstva kulture u obilježavanju Europske godine kulturne baštine 2018. izložbeno-nakladničkim projektom kojim bi javnosti po prvi put bilo predstavljeno prvorazredno „skriveno blago“ riznice franjevačkog samostana i crkve Majke Božje od Milosti na Visovcu. Izložba radnog naziva Lapis Albusblago riznice franjevačkog samostana na Visovcu predstavila bi cjelovit korpus predmeta iz zbirki slika i skulptura, liturgijskih predmeta od metala, zavjetnih darova od plemenitih metala, devocionalija, zbirke arheoloških nalaza i etnografskih predmeta kao i rukopise i knjižnu građu iz samostanskog arhiva i knjižnice (rukopisna građa, primjerci prvotisaka, djela hrvatskih autora 16., 17. i 18. stoljeća te dokumenti vezani uz povijest franjevačkog reda na Visovcu kao i povijesni dokumenti iz vremena turskih osvajanja).

Velik dio ovog „zaboravljenog blaga“, nakon nužnih restauratorskih zahvata i stručne obrade, bio bi predstavljen javnosti krajem 2018. godine izložbom u Muzeju za umjetnost i obrt te bi uz potporu Ministarstva kulture RH ova izložba bila hrvatska prioritetna kulturna manifestacija u Europskoj godini kulturne baštine. Ministarstvo RH zajedno s Gradom Zagrebom osigurat će potrebna sredstva za pripremne radove (restauratorski zahvati na najugroženijoj građi, rad na terenu u svrhu evaluacije i odabira građe za izložbu i stručnu obradu) te konačnu realizaciju izložbe koju bi pratio reprezentativni višejezični vodič kroz riznicu.