POPIS FOTOGRAFIJA

POPIS FOTOGRAFIJA


Hrvatski povijesni muzej
izložba „Prijelomna 1918. u Hrvatskoj“
 
projekt: Europska godina kulturne baštine 2018.

  1. Grupa ranjenika, Oton Iveković, Soča, bojišnica (?), 1918., HPM-PMH-29177

 2. Spomen ploča osnivanja države Slovenaca, Hrvata i Srba 1918. godine, Ivo Kerdić, Zagreb, 1918., HPM-PMH-7301

 3. Prisega naroda na Markovom trgu, Zagreb, 29.10.1918., HPM-PMH-22337 /a-c

 4. U Sabornici 1918., Milenko Gjurić (Đurić ), Zagreb, 1918., HPM-PMH-24664

 5. Zemljovid „Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca po Wilsonovim načelima“, Naklada knjižare Gjure Trpinca, Zagreb, 1919., HPM-33142

 6. Zemljovid Hrvatske, Dalmacije, Slavonije i susjedne zemlje, Rajko Ćop, Zagreb, oko 1918., HPM-PMH-3819

 7. Letak: „Jugosloveni! Draga braćo Srbi, Hrvati i Slovenci!“, Ante Trumbić, Rim (?), 1918.(?), HPM-PMH-5939

8. Kutija s natpisom „Nozzolo 1918“, Nozzolo (na bojištu, sjeverna Italija), 1918., HPM-PMH-26178

 9. Književnica Milka Pogačić u uredu Crvenog križa 1918., Mihovil Krušlin, Zagreb, 1918., HPM-PMH-24661

 10. Humanitarna razglednica: „Djeca iz Ključa u Bosni. Došla na prehranu 27.IV.1918.“, Hrvatski štamparski zavod, Zagreb, 1918., HPM/PMH 27244

 11. „Zabavnik – pučki tjednik za popularnu literaturu“, Zagreb, god. I., br. 15 (27. lipnja 1918.)

 12. „Zabavnik – pučki tjednik za popularnu literaturu“, Zagreb, god. I., br. 23 (22. kolovoza 1918.)

 13. „Ilustrovani svijet – prilog Zabavnika“, Zagreb, god. I., br.1 (13. lipnja 1918.)

 14. „Ilustrovani list“, Dionička tiskara, 5. 1. – 27. 7. 1918., god. V., br. 16 (25. svibanj 1918.), HPM-MRNH-T-11788 /16