<em>Utvrđeni gradovi, otvorena društva ‒ Regionalna mreža za upravljanje povijesnim zidinama i utvrdama u dobrima urbane svjetske baštine u Europi (5. – 6. ožujka 2018.)</em>

Utvrđeni gradovi, otvorena društva ‒ Regionalna mreža za upravljanje povijesnim zidinama i utvrdama u dobrima urbane svjetske baštine u Europi (5. – 6. ožujka 2018.)

Utvrđeni gradovi, otvorena društva ‒ Regionalna mreža za upravljanje povijesnim zidinama i
utvrdama u dobrima urbane svjetske baštine u Europi, Šibenik, 5. ‒ 6. ožujka 2018.
 
Visoki predstavnici 25 gradova iz cijele Europe sastali su se 26. i 27. siječnja 2017. u Sieni (Italija) na sastanku koji je sazvao Regionalni ured UNESCO-a za znanost i kulturu u Europi, a kojem je domaćin bio Grad Siena, kako bi razgovarali o upravljanju urbanim prostorima unutar povijesnih zidina u dobrima svjetske baštine.
Sastanak je posebno bio usmjeren na trenutnu ulogu i funkcije povijesnih zidina, na njihove nove simboličke vrijednosti. Tijekom intenzivnog i plodnog dvodnevnog programa razgovaralo se uz glavne prezentacije i rasprave o njihovim utjecajima na uključenost zajednice, participativnim pristupima i o integraciji povijesnih zidina u šire sustave upravljanja dobrima kulturne baštine.
Oslanjajući se na kooperativnu atmosferu događanja u Sieni, Ministarstvo kulture Hrvatske, Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, ponudilo je biti domaćin drugoj radionici kako bi se osnažilo umrežavanje među relevantnim gradovima te unaprijedili njihovi kapaciteti upravljanja ovom specifičnom kulturnom baštinom.
 
Radionica će se održati u Šibeniku, a domaćin je Šibensko-kninska županija, u organizaciji Regionalnog ureda UNESCO-a za znanost i kulturu u Europi i u suradnji s Ministarstvom kulture Hrvatske i Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO.
 
Radionica je usmjerena na unaprjeđenje znanja i razumijevanja sudionika u pogledu pristupa Povijesnom
urbanom krajoliku (PUK), čime se promiče njegova provedba. Konkretno, pažnja će biti posvećena
specifičnostima primjene PUK-a u dobrima svjetske baštine u kojima su značajno prisutne povijesne zidine, utvrde i utvrđeni urbani prostori.
Povijesni gradovi nisu statični spomenici, već organizmi koji se brzo mijenjaju u potrazi za novom ravnotežom između održivog društvenog i gospodarskog razvoja i očuvanja njihove baštine.
Polazeći od ove pretpostavke, Preporuka Povijesnog urbanog krajolika, koju je Opća skupština
UNESCO-a usvojila 10. studenog 2011., sugerira moderan, inkluzivan i održiv pristup upravljanju povijesnim gradovima.
 
Očekivani sudionici u radionici jesu predstavnici gradskih vlasti (gradonačelnici, zamjenici gradonačelnika, gradski vijećnici) ili druge upravljačke vlasti odabranih dobara svjetske baštine u Europi, gradski stručnjaci, nositelji katedre UNESCO-a u području urbanog očuvanja i obnove te drugi nacionalni i međunarodni stručnjaci povezani s istom temom.