Ansambl LADO © Petra Slobodnjak
<em>Međunarodna konferencija ,,Podvodna kulturna baština u Europi danas“ <br />(Zadar, 25. – 26. listopada 2018.)</em>

Međunarodna konferencija ,,Podvodna kulturna baština u Europi danas“
(Zadar, 25. – 26. listopada 2018.)

Zadar, 25. - 26. listopada 2018. 

Povodom obilježavanja Europske godine kulturne baštine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (UNESCO-ov centar II. kategorije) organizirat će međunarodnu konferenciju posvećenu podvodnoj kulturnoj baštine Europske unije i ostatka Europe pod nazivom ,,Podvodna kulturna baština u Europi danas“ u Zadru u listopadu 2018. godine.


Glavni ciljevi Europske godine kulturne baštine koji najbolje odgovaraju konceptu ove Konferencije jesu promicanje održivog kulturnog turizma, razvijanje kvalitetnih standarda za zahvate u povijesnom okruženju i na lokacijama baštine te borba protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima i upravljanje prijetnjama kojima je izložena kulturna baština.

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju organizirat će dvodnevnu stručnu konferenciju:
              Cilj je Konferencije identificiranje ključnih aktualnih izazova i pitanja, analiza mogućnosti njihova rješavanja te poticanje na daljnje istraživanje bogate i raznovrsne kulturne baštine Europe.

Program konferencije ⇒

Poveznice i kontakt informacije

Adresa:  Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar (MCPA) Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, Hrvatska
Telefon: 00385/023/250 486
e-mail: info@icua.hr 
Kontakt osoba: dr. sc. Luka Bekić, ravnatelj
Web stranica: http://icua.hr/