Berlinski poziv na akciju - Kulturna baština za budućnost Europe

Berlinski poziv na akciju - Kulturna baština za budućnost Europe
PREAMBULA
 
Godina 2018, kao Europska godina kulturne baštine, predstavlja prekretnicu za sve širi pokret za očuvanje kulturnog naslijeđa. Moramo iskoristiti ovaj postignut zamah da prepoznali i razvili pozitivnu i kohezivnu silu našeg zajedničke baštine i naših vrijednosti u cilju povezivanja europskih građana i zajednica, i da bismo dali dublje značenje cjelokupnom europskom projektu. Sada je vrijeme da se djeluje.
 
Ovaj "Berlinski poziv na akciju" predstavljen je na Kongresu europske baštine, održanom 22. lipnja 2018. godine u Berlinu, a zajednički su ga priredile 3 organizacije: EUROPA NOSTRA – Glas kulturnog naslijeđa u Evropi; njemačka Komisija za kulturnu baštinu (DNK), u ulozi nacionalnog koordinatora Evropske godine kulturne baštine u Njemačkoj, te Pruska zaklada za kulturnu baštinu (SPK) sa sjedištem u Berlinu.
 
U okviru Evropske godine kulturne baštine (EYCH), prvi kongres, održan između 18. i 24. lipnja 2018. godine u Berlinu, okupio je mnogobrojne građane i organizacije iz cijele Europe. Među njima su bili predstavnici institucija, udruženja, zaklada i sveučilišta, kao i vjerskih zajednica i mjesta od spomeničkog značaja. Dakle, sudjelovali su svi oni koji se bave kulturnim naslijeđem: arhitekti, muzeolozi, konzervatori i restauratori, zanatlije, umjetnici, privatni vlasnici znamenitih građevina i mjesta, istraživači i nastavnici, predstavnici javnih vlasti ili financijskih institucija, poduzetnici i oni koji su tek počeli sa poslovanjem (start-up), zatim povjesničari i povjesničari umjetnosti, novinari, fotografi, studenti i mladi volonteri; zajedno sa ministrima kulture, gradonačelnicima povijesno značajnih gradova, članovi europskog parlamenta, kao i nacionalnih i regionalnih parlamenata, predstavnici institucija Evropske unije, Vijeća Evrope, UNESCO-a i ICCROM-a, kao i mnogih mreža koje se bave europskom baštinom.
 
"Berlinski poziv na akciju" nalazi inspiraciju i legitimitet u stručnosti, entuzijazmu i angažmanu svih ljudi kojima je stalo do kulturne baštine (materijalne, nematerijalne i digitalne) i koji su, kao profesionalci ili volonteri, posvetili svoju stručnost, vrijeme i energiju, radu na prenošenju tog naslijeđa budućim generacijama. Ekonomska vrijednost njihovog rada je značajna, ali je zato društvena i kulturna vrijednost toga neizmjerna.
 
"Berlinski poziv na akciju" se bazira na informacijama i podršci nacionalnih koordinatora EYCH, članova Odbora zainteresiranih strana EYCH, kao i članova Alijanse za europsku baštinu 3.3.
 
Pozivamo sve kojima je stalo do europske prošlosti, sadašnjosti i budućnosti da potpišu, podrže i sa svima podijele ovaj Berlinski poziv na akciju.
 

BERLINSKI POZIV NA AKCIJU

MI, DOLjE POTPISANI GRAĐANI, ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE … spremni smo preuzeti odgovornost za razvijanje kohezivne sile i potencijala našeg zajedničke kulturne baštine u cilju postizanja mirnije, prosperitetnije i pravednije Europe.
 
Danas, u ovoj godini Europskog kulturnog naslijeđa, imamo jedinstvenu priliku da utičemo na rasprave o budućnosti Europe. Suočeni sa tolikim izazovima, pa čak i prijetnjama temeljnim europskim vrijednostima, ova rasprava se ne može zasnivati isključivo na političkim, ekonomskim i sigurnosnim pitanjima. Moramo “promijeniti ton” razgovora o Europi. Naša zajednička kulturna baština mora biti tamo gdje joj je mjesto: u samom središtu europske politike i prioriteta.
 
ZAŠTO?
ZATO ŠTO…
 
1. Naša kulturna baština je ono što nas čini Europljanima jer odražava naše različite ali zajedničke vrijednosti, kulture i sjećanja. Prema tome, ono je pravi izraz europskog "jedinstva u različitosti" i pomaže nam da se odupremo silama koje nas razjedinjuju, a koje predstavljaju opasnost za naše društvo;
 
2. Naša kulturna baština obuhvaća više slojeva identiteta – lokalni, regionalni, nacionalni i evropski; a svi ovi slojevi su međusobno povezani, podržavaju jedan drugog i stalno se razvijaju;
 
3. Naša kulturna baština podržava kod nas osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici i osjećaj zajedništva i solidarnosti;
 
4. Naša kulturna baština povezuje generacije jer odražava međusobne utjecaje i prekogranično kretanje ljudi i ideja tokom mnogih vjekova zajedničke povijesti. I kao takvo, ono predstavlja osnovu za pristojan i oplemenjujući dijalog i interakciju unutar i između zajednica u Europi, ali isto tako s drugim kulturama svijeta;
 
5. Naše kulturno naslijeđe nam osigurava vezu između prošlosti i budućnosti. Omogućava nam da koristimo našu kulturnu tradiciju i povijest, te da se na osnovu njih razvijamo, dok nam s druge strane omogućava da liječimo svoje rane i ozljede iz prošlosti. Istovremeno, ono pruža inspiraciju za neprekidnu kreativnost i inovativnost. Ono je izvor stalnog učenja i inspiracije i osnova aktivnog i odgovornog građanskog učešća u društvu ;
 
6. Naše kulturna baština je i ključni pokretač održivog razvoja i jačanja društvene kohezije, kao i izvor velikog broja kvalitetnih radnih mjesta, bilo da su direktna ili indirektna;
 
7. Naše kulturna baština unosi sklad i ljepotu u našu životnu sredinu, i u prirodnu i u onu koju je stvorio čovjek, i samim tim povoljno utiče na naše blagostanje i kvalitetu života.
 
I dok ponavljamo – u ovoj godini kojom obilježavamo 70. godišnjicu Opće deklaracije o ljudskim pravima – da pravo na kulturnu baštinu spada u osnovna ljudska prava, i dok potvrđujemo – u ovoj Europskoj godini kulturne baštine – našu posvećenost principima izloženih u velikom broju relevantnih dokumenata koji su usvojeni u mnogim europskim i međunarodnim organizacijama, sada je pravo vrijeme da te principe provedemo u djelo, očekujući opipljive rezultate za Europu i njene građane:
 
AKCIJA 1: RAZVIJANJE EVROPSKOG AKCIJSKOG PLANA ZA KULTURNU BAŠTINU
 
Pozivamo na izradu ambicioznog Europskog akcijskog plana za kulturnu baštinu kao trajnu ostavštinu Europske godine kulturne baštine. Taj Akcijski plan, koji je već najavljen u nedavno usvojenom Novom europskom planu za kulturu, mora biti pripremljen i primijenjen uz puni angažman svih relevantnih javnih i privatnih zainteresiranih strana, uključujući i građansko društvo. Taj plan mora biti holističan i međusobno povezan s drugim ključnim planovima i prioritetima Europske unije i mora potpuno biti u skladu s nedavnim zaključcima Vijeća Europe. Pri tome mislimo na ciljeve i politike iz područja kao što su društvena kohezija, regionalni razvoj, urbani razvoj, ekologija, politike pomorstva i turizma, plan održivosti i prilagođavanja klimatskim promjenama, istraživanje i inovacije, digitalna politika, obrazovanje i osposobljavanje i, naravno, mladež. Dalje, ovaj Akcijski plan mora sadržavati i jaku vanjsku dimenziju, s obzirom da Europska Unija mora preuzeti i globalnu odgovornost da bi doprla do partnera i izvan granica EU. Prema tome, Akcijski plan treba biti u potpunosti u suglasju s Faro konvencijom Vijeća Europe o vrijednosti kulturnog naslijeđa za društvo i njenom nedavno postavljenom Strategijom za europsku baštinu za 21. stoljeće, kao i sa Planom UN za održivi razvoj do 2030.
 
AKCIJA 2: PREPOZNAVANJE BAŠTINE KAO PRIORITETA U FINANCIRANJU I KREIRANJU EUROPSKE POLITIKE
 
Dajući podršku Europskom akcijskom planu za kulturnu baštinu, pozivamo institucije EU da u potpunosti prepoznaju kulturnu baštinu kao strateški prioritet u kreiranju budućih političkih programa i novih okvira za višegodišnje EU financiranje (2021-2027). To će doprinijeti neophodnom ulaganju u europski ljudski i kulturni kapital te u širenje europskih vrijednosti. Istovremeno, bit ćemo posvećeni stalnom podizanju svijesti o višestrukim vrijednostima i koristima kulturnog naslijeđa za Europu. Ovo je posebno važno kad se imaju u vidu predstojeći izbori za Europski parlament u svibnju 2019. godine i nakon toga, imenovanje nove Europske komisije.
 
AKCIJA 3: POVEZIVANJE LOKALNOG, NACIONALNOG I EUROPSKOG
Različite razine vlasti su ključ za oslobađanje punog potencijala kulturne baštine kao strateškog resursa za društvo, ekonomiju i ekologiju. Stoga pozivamo sve države, regije i gradove Europe da nastave s razvijanjem ambiciozne politike i akcijskim planovima za kulturnu baštinu. Također ih pozivamo da proširuju dijalog i suradnju s relevantnim europskim i međunarodnim organizacijama, kao i s civilnim društvom. Na taj se način osigurava da su politika i akcijski planovi koje usvajaju različiti nivoi vlasti – od lokalnog, nacionalnog do evropskog – u skladu jedni s drugima i da su koherentni.
 
AKCIJA 4: OČUVANJE I PRENOŠENJE NENADOKNADIVOG
Kulturno nasljeđe je jedinstveno i nenadoknadivo. A ipak, često je jako osjetljivo, pa čak i ugroženo. Prema tome, naš kolektivni zadatak je očuvanje tog blaga da bismo ga mogli prenijeti budućim generacijama na dalje uživanje i (ponovno) korištenje. Moramo uvećati neophodne ljudske i financijske resurse i ulagati u vještine i razvijanje sposobnosti da bismo osigurali odgovarajuće očuvanje, razvoj i prenošenje naše i fizičke i digitalne baštine. Za ovaj proces moramo u potpunosti angažirati fakultete i istraživačke zajednice, razvijati inovativne poslovne modele i poticati kreativnu sinergiju između baštine i umjetnosti. Također moramo prepoznati vrijednost nematerijalnih izraza naše baštine, koji se stalno razvijaju i obogaćuju društvo i životnu sredinu.
 
AKCIJA 5: ULAGANJE U KVALITETNU OBNOVU VOĐENU PRINCIPIMA BAŠTINE
Moramo osigurati i omogućiti odgovarajuća ulaganja, i javna i privatna, u kvalitetnu i principima baštine vođenu obnovu krajeva u kojima živimo, naših gradova i krajolika, zasnovanu na kreativnosti, inovaciji i prilagodljivoj ponovnoj upotrebi; inspiriranoj principima visokokvalitetne “Baukultur” kako je formulirano u Deklaraciji iz Davosa, usvojenoj na samom početku Europske godine kulturne baštine; omogućiti obnovu obogaćenu aktivnim sudjelovanjem građana i njihovih zajednica te organizacija građanskog društva. U tom smislu, dobrodošla je kreativna interakcija koja promiče poštovanje između zaštite građene baštine i suvremenih doprinosa našem izgrađenom okruženju, a koji doprinosi baštini u budućnosti.
 
AKCIJA 6: POTICANJE BOLJEG ZNANJA I DUBLJEG RAZUMIJEVANJA
Kulturnoj baštini mora se dati mnogo veći značaj u obrazovnim aktivnostima – i onim formalnim i onim neformalnim – obuhvaćajući sve uzraste. To će potaknuti jači angažman javnosti u očuvanju i prenošenju kulturne baštine. Posebna se pažnja mora usmjeriti na učenje povijesti, a tumačenje baštine mora se staviti u širi kontekst europske prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Time će se građanima Europe, a naročito našoj djeci i mladima pružiti neophodno sredstvo za stjecanje dubljeg razumijevanja stalnih susreta i razmjena u okviru Europe, kao i između Europe i drugih kultura u svijetu. Sve ove aktivnosti pomoći će izgraditi odnos između ljudi i mjesta na kojima žive, rade ili ih posjećuju, a ti odnosi će nositi više poštovanja i smisla. To će olakšati razumijevanje, poštovanje i uključivanje novih stanovnika u Europu.
 
AKCIJA 7: ISKORISTITI DOBAR TRENUTAK
 
Evropska godina kulturne baštine osnažila je politike i široku mobilizaciju oko pitanja kulturne baštine u Europi. Sada moramo konsolidirati i unaprijediti sinergiju između najšire moguće javnosti i privatnih, zainteresiranih strana, uključujući i relevantne europske i međunarodne organizacije te civilno društvo. Da bi se to postiglo, moramo naći odgovarajuću formulu za jednu stalnu platformu za prikupljanje znanja, razvijanje sposobnosti i koordinaciju zalaganja za kulturnu baštinu u Europi.
 
(Berlin, 22. lipanj 2018.)
 
Berlinski poziv na akciju možete potpisati na web-stranici organizacije Europa Nostra:
www.europanostra.org/berlin-call-action


Berlinski poziv na akciju - Kulturna baština za budućnost Europe (MS Word, 126 KB)


Vidi i:
Konferencija „European cultural heritage summit 2018“ Berlin