Predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja benediktinskog samostana sv. Margarete u Bijeloj (10. srpnja 2018.)

Predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja benediktinskog samostana sv. Margarete u Bijeloj (10. srpnja 2018.)


Bijela, benediktinski samostan sv. Margarete

U Europskoj godini kulturne baštine predstavit će se rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja bivšeg benediktinskog samostana sv. Margarete u Bijeloj. Ostaci toga samostana rijedak su primjer benediktinske zajednice na području nekadašnje srednjovjekovne Slavonije, čijim se istraživanjima dopunjuju saznanja o redovničkim kompleksima te se njegovim konzerviranjem i prezentiranjem obogaćuje kulturni krajolik zapadnog Papuka.
Voditelj: Andrej Janeš


Ostaci kompleksa benediktinskog samostana sv. Margarete nalaze se na povišenom platou ovalnog oblika iznad potoka Brzica, 1 km južno od sela Bijela te 4 km sjeveroistočno od Sirača. Plato je zaštićen dubokim jarkom sa svih strana, osim istočne, gdje teren strmo pada prema potoku Brzici.

Od 2012. godine djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda provode arheološka istraživanja ostataka benediktinskog samostana koji je funkcionirao od 13. do 16. stoljeća. Na sjevernoj strani samostan je određen položajem crkve, dok se južno od nje nalazi klaustar. Južno od crkve i istočno od klaustra proteže se samostansko krilo sa sakristijom i kapitularnom dvoranom. Klaustar je s južne strane definiran južnim samostanskim krilom. Cijeli je samostan bio okružen obrambenim zidom. Između samostana i zida pretpostavlja se postojanje niza popratnih objekata. Usporedno s arheološkim istraživanjima provode se konzervatorsko-restauratorski građevinski radovi s ciljem prezentiranja toga samostana široj javnosti.

Rezultati arheoloških istraživanja bit će predstavljeni na izložbi „Benediktinci i stvaranje europske kulture“ koja će biti postavljena u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Bjelovaru.

www.h-r-z.hr