Izložba: 1918. - prijelomna godina u Hrvatskoj<br />(Zagreb, studeni 2018. – rujan 2019.)

Izložba: 1918. - prijelomna godina u Hrvatskoj
(Zagreb, studeni 2018. – rujan 2019.)


Izložba '1918. - PRIJELOMNA GODINA U HRVATSKOJ'
Hrvatski povijesni muzej
11. studeni 2018. – rujan 2019.

Muzeografska obrada i prezentacija 1918. godine u Hrvatskoj tema je povijesne izložbe koju će Hrvatski povijesni muzej predstaviti javnosti uoči obilježavanja stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata.

Godina 1918. za povijesni razvoj hrvatskog naroda bez sumnje je prijelomna. U posljednjoj godini Velikog rata, hrvatske političke strukture donosile su odluke s dalekosežnim posljedicama. Raspadom Austro-Ugarske Monarhije u okviru koje su se nalazile hrvatske zemlje, administrativno razjedinjene unutar austrijskog i ugarskog dijela Monarhije, krajem 1918. godine stjecajem ratnih i političkih okolnosti ušle su u novu jugoslavensku zajednicu. Time je Hrvatska iz srednjoeuropskog kulturnog i civilizacijskog kruga ušla u balkanski geopolitički prostor.

Cilj izložbe je na temelju relevantne stručne literature i recentnih historiografskih istraživanja te putem odabranih muzejskih predmeta, arhivskog gradiva, novinskih članaka te memoarskih i dnevničkih zapisa dati pregled i uvid u političke i društvene prilike u hrvatskim zemljama 1918. godine.

Koncepcija izložbe temeljit će se na prikazu ključnih zbivanja i pojava tijekom 1918. godine, s osvrtom na događaje koji su neposredno prethodili i uslijedili, s namjerom da budu ispričani i iz perspektive istaknutih sudionika, kao i putem sudbina „nepoznatih“ pojedinaca. S povijesnog stajališta obilježje godine ima naglasak na političkom djelovanju grupa i stranaka u zemlji i inozemstvu u rješavanju pitanja budućnosti južnoslavenskih naroda Austro-Ugarske Monarhije.

Na izložbi će biti prezentirana relevantna muzejska, arhivska i knjižna građa za razdoblje koje se obrađuje, ukupno 200 predmeta. Izložbu će pratiti dvojezični tekstovi i katalog na hrvatskom i engleskom jeziku.
Autorica izložbe je Andreja Smetko, viša kustosica Hrvatskoga povijesnog muzeja.

>>> Galerija fotografija