<em>Znanstveno-stručni skup „Očuvana baština grada Varaždina“ (11.svibnja 2018.)</em>

Znanstveno-stručni skup „Očuvana baština grada Varaždina“ (11.svibnja 2018.)


U godini u kojoj slavimo Europsku godinu kulturne baštine, Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu i Hrvatski restauratorski zavod organiziraju znanstveno-stručni skup Očuvana baština grada Varaždina. 

Cilj skupa je prikazati baštinu grada Varaždina predstavljanjem kulturnih dobara koja su u postupku konzervatorsko-restauratorske obnove ili je rad na njima već završen. Pritom će se istaknuti i njihova važnost u kontekstu kulturnog razvoja grada Varaždina.  

U šesnaest predavanja podijeljenih u tri skupine (nepokretna, arheološka i pokretna kulturna baština), posjetitelji će imati priliku saznati više o obnovi varaždinskih sakralnih i profanih objekata, rezultatima novih arheoloških istraživanja, kao i o brojnim primjerima restauratorskih postupaka na pokretnoj baštini. Istraživanja provedena u svrhu obnove istaknutih spomenika varaždinske arhitekture, kao i ona koja prate restauratorske radove na umjetninama iz gradskih muzejskih zbirki, rezultirala su novih podataka i spoznaja.

Skup će se održati u petak, 11. svibnja, u multimedijskoj dvorani palače Herzer Gradskog muzeja Varaždin, Franjevački trg 10, u 10 sati. Recenzirani radovi sa skupa bit će tiskani u časopisu Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin.

Program skupa