<em>Međunarodna konferencija “Zajednička budućnost kulturne baštine: sinergija izmedu baštine, turizma i digitalne kulture“ (10. – 11. travnja 2018.)</em>

Međunarodna konferencija “Zajednička budućnost kulturne baštine: sinergija izmedu baštine, turizma i digitalne kulture“ (10. – 11. travnja 2018.)

Međunarodna konferencija “Zajednička budućnost kulturne baštine: sinergija izmedu baštine, turizma i digitalne kulture“ vezana uz tematiku kulturnog nasljeđa, održat će se u Dubrovniku od 10. – 11. 04. 2018. u hotelu Dubrovnik Palace 5*.

Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga povijesnih gradova – HUPG i njegovi gradovi članovi – gradske vlade, zajedno s našim partnerima iz francuske udruge u Bordeauxu –Sites&Cites, okupljaći ugledne inozemne stručnjake iz Australije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Francuska, Njemačka, Italija, Malta, Crna Gora, Nizozemska, Rumunjska, Rusija, Španjolska, Turska … i uz vrstu potpora stranih nevladinih organizacija ALZIAR, EFFORTS, FAIC, MEDCITIES, OWHC …

>>> Međunarodna konferencija

Zajednička budućnost kulturne baštine: sinergija izmedu baštine, turizma i digitalne kulture