<em>8. međunarodni sastanak mreže sedam zemalja upisnica Mediteranske prehrane (Stari Grad na Hvaru, 6. – 7. lipnja 2018.)</em>

8. međunarodni sastanak mreže sedam zemalja upisnica Mediteranske prehrane (Stari Grad na Hvaru, 6. – 7. lipnja 2018.)


Republika Hrvatska potvrđena je kao koordinator i zemlja domaćin održavanja koordinacijskog sastanka na temu mediteranske prehrane 2018. godine te će se 8. koordinacijski sastanak za zaštitu i promociju Mediteranske prehrane, kulturnog dobra zemalja Grčke, Italije, Maroka i Španjolske koje je upisano na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva (u prosincu 2013. godine upis je proširen s pristupom Hrvatske, Cipra i Portugala), održati u Starome Gradu na otoku Hvaru u lipnju 2018. godine.

Sastanci se održavaju svake godine u jednoj od zemalja upisnica Mediteranske prehrane na Reprezentativnu listu, te je do sada svaki sastanak rezultirao dogovorom oko zajedničkih projekata dokumentiranja i promocije pojedinih aspekata zaštićenoga dobra u sljedeće dvije godine.

FOTO GALERIJA >>>