2018
Dodjeljivanje oznake Europske godine kulturne baštine 2018.

Dodjeljivanje oznake Europske godine kulturne baštine 2018.


Tijekom 2018. godine događanja koja stavljaju europsku kulturnu baštinu u središte pozornosti održavat će se diljem Europe. Upotreba oznake Europske godine kulturne baštine vaša je prilika da pridonesete ovoj cjelogodišnjoj proslavi.

Oznaka Europske godine kulturne baštine (koja sadrži logotip, slogan i hashtag) dostupna je za aktivnosti, događanja i projekte koji se odvijaju od 7. prosinca 2017. do 31. prosinca 2018. godine.

Oznaka je rezervirana za projekte koji pridonose postizanju jednog ili više ciljeva Europske godine kulturne baštine 2018., koju su podržali Europski parlament i Vijeće EU-a u članku 2. odluke o proglašenju.

Tko može izdati oznaku Europske godine kulturne baštine 2018.?

• Nacionalni koordinator u vašoj zemlji ‒ za sve projekte na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
• Europska komisija ‒ za sve projekte koje financira EU putem našeg prijavnog obrasca
• Članovi Odbora dionika Europske godine kulturne baštine 2018. ‒ za sve prekogranične projekte koje provode organizacije dionika kulturne baštine
 
Projekti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini na području Republike Hrvatske oznaku Europske godine kulturne baštine mogu zatražiti ispunjavanjem Zahtjeva za uporabu oznake, koji je potrebno dostaviti putem e-pošte: europskagodinakulturnebastine2018@min-kulture.hr.